Visuella världar/Tunga och lätta färger

Tunga och lätta färger.

Det hävdas att mörka färger upplevs tunga och att ljusa färger upplevs som lätta.
I detta experiment leker vi med den visuella upplevelsen av detta .